De bibliotheek van de FOD Justitie is een gespecialiseerde juridische bibliotheek waar u documentatie in volgende rechtstakken kan terug vinden:

 • Rechtstheorie
 • Rechtsfilosofie
 • Vergelijkend recht
 • Internationaal publiekrecht
 • Internationaal privaatrecht
 • Grondwettelijk recht
 • Rechten van de mens
 • Strafrecht en strafvordering
 • Criminologie
 • Burgerlijk recht
 • Handels- en economisch recht
 • Gerechtelijk privaatrecht
 • Canoniek recht
 • Administratief recht
 • Milieurecht
 • Fiscaal recht
 • Arbeidsrecht