• Een uitgave van meer dan 500 pagina's: 55 euro.
  • Alle andere publicaties: 45 euro per volume, uitgezonderd diegenen met bijzondere prijs.
  • Handelingen: 20 euro per volume.