Sinds begin 2018 ontvangt de dienst Voogdij Europese middelen om de werking te ondersteunen. De lopende projecten worden gefinancierd door het Europees fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) en hebben elk als doel het huidige voogdijsysteem te versterken. Via verschillende projectactiviteiten willen we de bestaande ondersteuning voor voogden en niet-begeleide minderjarigen vreemdelingen (NBMV) verbeteren en harmoniseren. Zo zetten we in op de digitalisering van onze werking, het ontwikkelen van communicatie-initiatieven voor jongeren, voogden en partners, op opleiding en op het versterken van interne en externe procedures. We verwijzen bijvoorbeeld naar enkele realisaties zoals het handboek voor voogden, de animatievideo’s voor niet-begeleide minderjarigen en de infofiche voor Oekraïense minderjarigen en hun context.
Het projectteam bestaat uit verschillende medewerkers van de dienst Voogdij.

Voor meer informatie over de projectactiviteiten, het projectteam en de projectbudgetten kunt u contact opnemen met Toke.Vangompel@just.fgov.be.