Gevangenis van Gent

Address

Gevangenis van Gent
Nieuwe Wandeling 89
9000 Gent
Belgien

Vorrichtungskopf

Koen Lambrecht (waarnemend)

Sinds 1862 doet de gevangenis van Gent dienst als arrest- en strafhuis. De gevangenis is gebouwd volgens het Ducpétiaux-model en is ondertussen grondig gerenoveerd. Ze beschikt ook over een vrouwenafdeling en een psychiatrische afdeling. Er heerst een gesloten regime.

Wie kan er op bezoek komen?

Er kunnen maximaal drie personen samen op bezoek komen.

 • Bloed- en aanverwanten in de rechte lijn: de ouders, de grootouders, de kinderen, de kleinkinderen, ...
 • De voogd, de echtgenoot, de wettelijk of feitelijk samenwonende partner, de broers, zusters, ooms en tantes. Zij moeten hun verwantschap kunnen bewijzen. 

Andere bezoekers mogen op bezoek komen na een toelating door de directie. De gedetineerde moet dit zelf aanvragen bij de directie aan de hand van de fotokopie (voor- en achterkant) van uw identiteitskaart. Deze fotokopie moet via de post aan de gedetineerde toegestuurd worden.

Als het bezoek de orde of de veiligheid in het gevaar kan brengen, kan de directie weigeren toelating te geven.

Minderjarigen onder de 16 jaar moeten altijd vergezeld zijn van een ouder of een meerderjarige persoon die hiervoor de toelating heeft gekregen van de ouders of de voogd. Uitzonderlijk kan de directeur een afwijking toestaan.

Minderjarigen van 16 en 17 jaar moeten in het bezit zijn van een toelating van een persoon die het ouderlijk gezag uitoefent (toelatingsbrief + kopie van de identiteitskaart), tenzij zij bij een van hun ouders op bezoek komen of vergezeld zijn door één van hen.

Hoe verloopt het bezoek?

1. Aanmelden voor het bezoek

Iedereen die op bezoek komt moet in het bezit zijn van een officieel identiteitsdocument (een document afgeleverd door een officiële instantie waaruit de identiteit van de bezoeker blijkt en met een foto van de bezoeker, bv. identiteitskaart, reispas, rijbewijs, studentenkaart enz.).

Bij minderjarigen jonger dan 12 jaar hoeft het identiteitsdocument geen foto te bevatten. Het zogenaamde kinderpasje volstaat.

2. Inschrijving bezoek

Indien u niet toegelaten wordt tot het bezoek, kan u een schriftelijke boodschap nalaten. U vraagt hiernaar aan het loket van de inschrijvingen.

3.  Controle voor het bezoek

Toegelaten voorwerpen:
 • kleine geldbeugel
 • papieren zakdoeken in een gesloten verpakking
 • jas
Voor baby's:
 • 1 pamper (indien nodig krijgt u een tweede in de bezoekzaal)
 • 1 gevulde drinkfles (zuigfles)
 • 1 nog niet geopend potje babyvoeding, originele handelsverpakking + plastic lepeltje

Voeding voor baby's kan u opwarmen in de bezoekzaal.

Kinderwagens moet u achterlaten bij de portier, grote poort, rechts aanbellen.

Controle

U mag geen andere voorwerpen meenemen in de bezoekzaal of iets afgeven aan de gedetineerde. 

Zelf moet u ook een penitentiaire controle ondergaan. U maakt de zakken van uw kleding leeg en legt de inhoud in een bakje. Wat niet wordt toegelaten kan u opbergen in een kastje.

Daarna loopt u door een metaaldetectieportiek. Indien u een signaal 'afgeeft', mag u niet binnen in de gevangenis. Uw voorwerpen en jas gaan, ter controle, door het RX-toestel.

Rolstoelpatiënten

Als u drager bent van een prothese of u bent een rolstoelpatiënt, dan moet u bij ieder bezoek een medisch attest kunnen voorleggen.

U mag niet binnen met uw eigen rolstoel of loopkrukken. U kunt natuurlijk altijd vervangende rolstoelen en loopkrukken van de inrichting gebruiken.

Als rolstoelpatiënt zal u ook een aangepaste controleprocedure ondergaan.

4. Wachtzaal

U blijft in de wachtzaal tot een bewakingsassistent u komt halen.

De televisie wordt enkel bediend door een personeelslid.

5. Bezoekzaal

Een bewakingsassistent roept alle namen af en wijst de tafel aan waar u kunt zitten.

6. Drank en versnaperingen bestellen

 • Bij tafelbezoek: een van de dames in de bezoekzaal komt uw bestelling opnemen aan tafel en u rekent ook bij haar af. U kunt in de kantine ook een cadeaubon ter waarde van 50 € kopen voor de gedetineerde.
 • Glasbezoek: u krijgt een kantinelijst en een balpen om uw bestelling te noteren. U rekent af bij uw vertrek. 

7. Einde bezoek

U wacht altijd tot een bewakingsassistent de deur voor u opent. U wordt per 6 personen doorgelaten om uw kastje leeg te maken. U geeft uw sleuteltje af samen met uw badge.

Om alles vlot te laten verlopen vragen wij u dit op een rustige manier te doen.

Goederen

Goederen kunnen enkel met toestemming van de directie binnen of buiten gebracht worden. Dit gebeurt via de portier, aan de grote poort (rechts aanbellen).

Bezoekuren

Bezoek in de bezoekzaal en bezoek achter glas

Maandag

van 13u15 tot 14u15
(inschrijven van 12u15 tot 12u55)

van 14u30 tot 15u30
(inschrijven van 12u55 tot 14u10)
van 16u15 tot 17u15
(inschrijven van 14u10 tot 15u55)
   
Dinsdag van 13u15 tot 14u15
(inschrijven van 12u15 tot 12u55)
van 14u30 tot 15u30
(inschrijven van 12u55 tot 14u10)
van 16u15 tot 17u15
(inschrijven van 14u10 tot 15u55)
   
Woensdag van 13u15 tot 14u15
(inschrijven van 12u15 tot 12u55)
van 14u30 tot 15u30
(inschrijven van 12u55 tot 14u10)
van 16u15 tot 17u15
(inschrijven van 14u10 tot 15u55)
   
Donderdag van 13u15 tot 14u15
(inschrijven van 12u15 tot 12u55)
van 14u30 tot 15u30
(inschrijven van 12u55 tot 14u10)
van 16u15 tot 17u15
(inschrijven van 14u10 tot 15u55)
   
Vrijdag van 13u15 tot 14u15
(inschrijven van 12u15 tot 12u55)
van 14u30 tot 15u30
(inschrijven van 12u55 tot 14u10)
van 16u15 tot 17u15
(inschrijven van 14u10 tot 15u55)
   
Zaterdag van 9u30 tot 10u30
(inschrijven van 8u45 tot 9u10)
van 10u45 tot 11u45
(inschrijven van 9u10 tot 10u25)
van 13u15 tot 14u15
(inschrijven van 12u15 tot 12u55)
van 14u30 tot 15u30
(inschrijven van 12u55 tot 14u10)
van 15u45 tot 16u45
(inschrijven van 14u10 tot 15u25)
Zon- en feestdag van 9u00 tot 10u00
(inschrijven van 8u15 tot 8u45)
enkel voor beklaagden
       

Familiaal bezoek

Gedetineerden die al 3 maanden in de gevangenis van Gent verblijven, kunnen verschillende familieleden samen op bezoek laten komen in de daartoe bestemde bezoekruimtes. Er worden maximum 5 personen toegelaten, maar uitzonderingen kunnen altijd aan de directie worden gevraagd. Dit bezoek duurt 2 uur en kan wekelijks plaatsvinden. Tijdens dit bezoek blijven de bezoekkamers open en is er toezicht. 

Deze bezoekvorm is mogelijk voor:

 • de echtgeno(o)t(e) of de levenspartner die deel uitmaakt van het gezin (als de partner alleen op bezoek komt, moet u gebruik maken van het ongestoord bezoek);
 • de bloed- of aanverwanten in de rechte lijn, broers, zussen, ooms, tantes, voogd. Het verwantschap moet ook hier bewezen worden;
 • de aanvraagprocedure verloopt hetzelfde als voor ongestoord bezoek met als enig verschil dat u, als bezoeker, zelf geen aanvraagformulier moet invullen.
Woensdag van 13u00 tot 15u00 (inschrijven van 12u15 tot 12u40)
Zaterdag van 10u00 tot 12u00 (inschrijven van 9u15 tot 9u40)
van 13u00 tot 15u00 (inschrijven van 12u15 tot 12u40)
Zon- en feestdag

van 9u00 tot 11u00 (inschrijven van 8u15 tot 8u45)
van 13u30 tot 15u30 (inschrijven van 12u30 tot 13u10)

Kinderbezoek

Elke woensdagnamiddag kunnen (klein)kinderen hun gedetineerde (groot)ouder zonder de begeleiding van de andere oudere of een volwassene bezoeken. De opvoedende ouder of diegene die zorg draagt voor de kinderen moet hiermee akkoord gaan. Het kinderbezoek vindt plaats in een speciaal daartoe kindvriendelijk ingerichte ruimte (waar er voldoende speelgoed beschikbaar is) of bij mooi weer op de wandelkoer van de vrouwenafdeling. 

Een medewerker van Justitieel Welzijnswerk brengt de kinderen naar de bezoekruimte. Kinderen die van ver komen en/of in een instelling verblijven, kunnen (mits speciale aanvraag) gedurende twee uur op bezoek komen. 
 

Woensdag

van 13u15 tot 15u00 (inschrijven van 12u30 tot 12u55)
van 15u30 tot 17u15 (inschrijven van 14u50 tot 15u10)

Ongestoord bezoek

Wekelijks is het mogelijk om de gedetineerde te bezoeken in een aparte bezoekruimte zonder direct toezicht. Dit bezoek duurt 2 uur en laat meer intimiteit toe.

Deze bezoekvorm is mogelijk voor:

 • de echtgeno(o)t(e), de levenspartner die deel uitmaakt van het gezin of de partner waarmee men reeds 6 maanden een duurzame relatie heeft (moet je kunnen aantonen);
 • de meerderjarige bloed- of aanverwante in rechte lijn (grootouders, ouders, kinderen, kleinkinderen) en de meerderjarige broers, zussen, ooms, tantes of voogd. Hierbij moet u de verwantschap aantonen.

De gedetineerde die al 3 maanden in de gevangenis verblijft, zorgt zelf voor de eerste principiële aanvraag. U, als bezoeker, moet hiervoor uw toestemming op het speciaal daartoe bestemde formulier geven. Dat formulier kan u in de inkomhal van de gevangenis verkrijgen.
Binnen de maand na de aanvraag beslist de directie, na advies van de psychosociale dienst en de penitentiair assistent, of het bezoek al dan niet toegestaan wordt. 

De gedetineerde zorgt voor de reservatie van dit bezoek. 

Maandag van 10u00 tot 12u00 
(inschrijven van 9u00 tot 9u40) 
van 13u00 tot 15u00
(inschrijven van 12u15 tot 12u40)
van 15u15 tot 17u15
(inschrijven van 14u15 tot 14u55)
Dinsdag van 10u00 tot 12u00 
(inschrijven van 9u00 tot 9u40) 
van 13u00 tot 15u00
(inschrijven van 12u15 tot 12u40)
van 15u15 tot 17u15
(inschrijven van 14u15 tot 14u55)
Woensdag van 10u00 tot 12u00 
(inschrijven van 9u00 tot 9u40) 
van 13u00 tot 15u00
(inschrijven van 12u15 tot 12u40)
van 15u15 tot 17u15
(inschrijven van 14u15 tot 14u55)
Donderdag van 10u00 tot 12u00 
(inschrijven van 9u00 tot 9u40) 
van 13u00 tot 15u00
(inschrijven van 12u15 tot 12u40)
van 15u15 tot 17u15
(inschrijven van 14u15 tot 14u55)
Vrijdag van 10u00 tot 12u00 
(inschrijven van 9u00 tot 9u40) 
van 13u00 tot 15u00
(inschrijven van 12u15 tot 12u40)
van 15u15 tot 17u15
(inschrijven van 14u15 tot 14u55)

Bezoek van advocaten

Maandag

van 8u00 tot 21u00

Dinsdag

van 8u00 tot 21u00

Woensdag

van 8u00 tot 21u00

Donderdag

van 8u00 tot 21u00

Vrijdag

van 8u00 tot 21u00

Zaterdag

van 8u00 tot 21u00

Zondag

van 8u00 tot 21u00

Opmerking:
U moet zich aanmelden vóór 20u30 en de gevangenis ten laatste om 21u00 verlaten.

Geld overmaken aan een gedetineerde

Een gedetineerde kan geld ontvangen van een persoon buiten de gevangenis en dit via overschrijving, cheque of mandaat.

Rekeninginformatie van de gevangenis in Gent:

 • Rekeningnummer: BE42 6792 0055 2954 - BIC: PCHQBEBB
 • Adres: Gevangenis van Gent, Nieuwe Wandeling 89, 9000 Gent
 • Mededeling: naam en voornaam gedetineerde (eventueel geboortedatum)

Itinerary

map