Internationale onschendbaarheid heeft tot gevolg dat de vervolgingen ten aanzien van de personen die dergelijke onschendbaarheid genieten, worden belet.

Deze internationale onschendbaarheid is erop gericht de belangen van de staten of van de internationale of regionale organisaties waarvoor deze personen werken, te beschermen.

Drie categorieën van personen genieten een dergelijke onschendbaarheid:

  • staatshoofden en regeringsleiders
  • ministers van Buitenlandse Zaken
  • andere personen waarvan de internationale onschendbaarheid wordt erkend door het internationale recht, verdrags- of gewoonterecht, zoals diplomaten in bepaalde omstandigheden.

Het Belgische recht erkent deze internationale onschendbaarheid.

De staten of organisaties ten gunste waarvan deze onschendbaarheid vaststaat, kunnen steeds beslissen om de onschendbaarheid, die een welbepaalde persoon geniet, op te heffen, zulks met het oog op de strijd tegen de straffeloosheid.