De misdaad van agressie wordt gedefinieerd als "het plannen, voorbereiden, in gang zetten of uitvoeren, door een persoon die in de positie verkeert daadwerkelijk controle uit te oefenen over of leiding te geven aan het politieke of militaire optreden van een Staat, van een daad van agressie die door zijn aard, ernst en schaal een onmiskenbare schending vormt van het Handvest van de Verenigde Naties".

Het Belgische gerecht heeft nog niet de bevoegdheid om de misdaden van agressie te straffen.

Op internationaal vlak is het Internationaal Strafgerechtshof sinds 17 juli 2018 bevoegd zijn om dergelijke misdaden. Klik hier voor meer info.