De afstammingsband langs moederszijde op basis van de geboorteakte kan betwist worden met alle rechtsmiddelen, tenzij het kind bezit van staat heeft ten aanzien van de moeder.

De familierechtbank is bevoegd voor alle vorderingen betreffende de afstamming.

artikel 572bis Ger.W. (materiële bevoegdheid)

artikel 629bis, § 5 Ger.W. (territoriale bevoegdheid)

De vordering tot betwisting van afstammingsband langs moederszijde op basis van de geboorteakte kan worden ingesteld binnen het jaar van de ontdekking van het leugenachtige karakter van de afstamming langs moederszijde door:

  • de vader;
  • het kind;
  • de vrouw ten aanzien van wie de afstamming is vastgesteld;
  • de persoon die het moederschap opeist.

artikel 312, § 2 BW