Buiten het huwelijk geldt geen vermoeden van meemoederschap.

Als de afstamming langs meemoederszijde niet automatisch tot stand kan komen op basis van een vermoeden van meemoederschap, kan het kind erkend worden door de meemoeder. In bepaalde gevallen, is de voorafgaande toestemming van de ouder ten aanzien van wie de afstamming reeds vaststaat en/of de voorafgaande toestemming van het kind vereist.

artikel 325/4 BW

artikel 329bis BW (voorwaarden)

artikelen 327 tot 327/2 BW (procedure)

Prenatale erkenning

De erkenning door een meemoeder kan gebeuren tijdens de zwangerschap ten voordele van een verwekt kind. Deze erkenning krijgt slechts uitwerking als het kind nadien levend en levensvatbaar wordt geboren.

De voorafgaande toestemming van de moeder is vereist.

artikel 328, § 3 BW