De moeder is de vrouw die het kind heeft gebaard. De afstamming langs moederszijde komt automatisch tot stand door de vermelding van de naam van de moeder in de geboorteakte.

artikel 312 BW