Buiten het huwelijk geldt geen vermoeden van vaderschap.

Als de afstamming langs vaderszijde niet automatisch tot stand is gekomen komen op basis van een vermoeden van vaderschap, kan het kind erkend worden door de vader. 

In bepaalde gevallen, is de voorafgaande toestemming van de ouder ten aanzien van wie de afstamming reeds vaststaat en/of de voorafgaande toestemming van het kind vereist.

artikel 319 BW

artikel 329bis BW (voorwaarden)

artikelen 327 tot 327/2 BW (procedure)

arrest Grondwettelijk Hof nr. 144/2010nr. 101/2015 en nr. 102/2015 (m.b.t. artikel 329bis BW)

Prenatale erkenning

De vader kan het kind al erkennen tijdens de zwangerschap, met voorafgaande toestemming van de moeder. De erkenning heeft pas uitwerking als het kind nadien levend en levensvatbaar wordt geboren.

artikel 328, § 3 BW