U kan de lastgeving zelf opmaken.

De partijen zijn dan:

  • de lasthebber (diegene die in de plaats optreedt)
  • de lastgever (diegene die ondersteuning nodig heeft en die de lastgeving vraagt)

U kan de lastgeving (volmacht) ook opstellen met de hulp van een notaris. De notaris zal er dan voor zorgen dat alles wat de lastgever zelf wil erin staat. Hij zorgt er ook voor dat alles wat erin staat in het belang is van de lastgever. Soms zal de lastgeving met de tussenkomst van een notaris moeten verleend worden, gelet op de inhoud van de lastgeving (bv. verkoop van een huis). Ook banken werken vaak met voorgedrukte lastgevingsformulieren.

In de lastgeving kan u beginselen opnemen die de lasthebber in het kader van zijn opdrachten in acht moet nemen zodra u zelf niet meer in staat bent om uw wil te uiten.

Het is van belang de lastgeving te registreren in het centraal register van lastgevingsovereenkomsten via de griffie van het vredegerecht of via de notaris. Als dat niet is gebeurd, stopt de lastgeving vanaf het ogenblik dat u niet meer in staat bent uw eigen belangen te behartigen (‘wilsonbekwaam’).