De volmacht kan onmiddellijk ingaan indien u dat wil.

U kunt er ook voor kiezen om de volmacht pas te laten ingaan op het ogenblik dat u (de lastgever) wilsonbekwaam wordt. De buitengerechtelijke bescherming treedt dan in werking op het ogenblik dat u (de lastgever) wilsonbekwaam wordt, voor zover de voorwaarden zijn vervuld op dat ogenblik.

De buitengerechtelijke bescherming treedt in werking zonder tussenkomst van de rechter.