De beschermingsregeling is beperkt tot meerderjarigen. De belangen van minderjarigen worden vertegenwoordigd door de ouders of de voogd. Aanvragen om beschermd te worden, kunnen ingediend worden zodra de te beschermen persoon de leeftijd van 17 jaar heeft bereikt.

De maatregel is mogelijk voor 2 categorieën van meerderjarigen:

  1. Personen die wegens hun gezondheidstoestand, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief, niet in staat zijn om zelf hun persoonlijke rechten te behartigen of hun goederen te beheren. Het gaat onder andere om comapatiënten, dementerenden (afhankelijk van de fase, eventueel stapsgewijs), personen met een verstandelijke beperking of psychiatrische patiënten.
    Voor die personen is zowel het stelsel van bijstand als het stelsel van vertegenwoordiging mogelijk met het oog op de bescherming van hun persoon en/of hun goederen. Het stelsel van bijstand zal steeds de voorkeur genieten boven het stelsel van vertegenwoordiging.
  2. Spilzieke personen: personen die hun inkomsten verspillen aan nutteloze uitgaven. Dat uitgavenpatroon kan het gevolg zijn van een geestesstoornis, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn.
    Voor deze categorie van personen is de bescherming beperkt tot het systeem van bijstand voor het beheer van de goederen.