verplichte bijdrage

Als de rechter u veroordeelt tot een criminele of een correctionele hoofdstraf, verplicht hij u ook om een bepaalde som geld te betalen als bijdrage aan het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. Deze verplichte bijdrage is geen straf en wordt altijd opgelegd.

Op dit moment bedraagt de bijdrage 25 euro, te verhogen met de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten. Dit betekent dat u dit bedrag moet vermenigvuldigen met een bepaalde factor, die op dit moment 8 bedraagt.