Er wordt een onderscheid gemaakt tussen actieve en passieve corruptie, op basis van de handelingen van degene die omkoopt of degene die omgekocht wordt.

Als een burger of klant geld geeft in ruil voor een gunst, spreken we van actieve corruptie.  Als iemand zich laat betalen om bepaalde handelingen te stellen, spreken we van passieve corruptie.