Hebt u thuis een wapen of wilt u er een kopen? Bezit u een wapen? Dan moet u rekening houden met de wapenwet van 8 juni 2006. Deze wet vermeldt de rechten en plichten van onder meer wapenverzamelaars, sportschutters en wapenhandelaars.

Wapens worden onderverdeeld in drie categorieën: verboden wapensvergunningsplichtige wapens  en vrij verkrijgbare wapens. Het bezit van vuurwapens is in principe verboden in België. Voor het bezit van vergunningsplichtige wapens moet u een vergunning of een gelijkaardig document aanvragen, of u nu particulier, handelaar, verzamelaarjager  of sportschutter bent. Ook wapenbeurzen  moeten vergund zijn.

Voor uitvoer en doorvoer van wapens hebt u ook een vergunning  nodig. U moet bovendien een procedure  volgen voor u bij het gewest een uit- of doorvoerlicentie mag aanvragen.

De wapenwetgeving is een uitgebreide materie met verschillende regels voor verschillende soorten gebruikers. De wapenwetgeving is door de jaren heen versnipperd over verschillende wetteksten. Zo moet men in België niet enkel rekening houden met de wapenwet, maar ook met o.a. de gewestelijke decreten over de jacht, de gemeenschapsdecreten over het sportschieten en de gewestelijke bevoegdheid op het gebied van de in-, uit- en doorvoer van wapens. De wapenwet is niet van toepassing op de wapens van de ordediensten.

Gedetailleerde overzichten van de wapencategorieën, van de vergunningsprocedures en van uw rechten en plichten vindt u in de omzendbrief van 25 oktober 2011.