Wapens worden onderverdeeld in drie categorieën: verboden wapens, vergunningsplichtige wapens en vrij verkrijgbare wapens. Verboden wapens mag u niet bezitten. Voor vergunningsplichtige en vrij verkrijgbare wapens gelden een aantal belangrijke regels.