In principe mogen vuurwapens alleen worden verkocht op de vaste vestigingsplaats van een erkende wapenhandelaar. Er kan nochtans ook een toelating worden verkregen om vrij verkrijgbare vuurwapens te verkopen op een wapen- of militariabeurs. Voor blanke wapens is geen toelating vereist. Vergunningsplichtige en verboden wapens mogen niet aanwezig zijn op beurzen.

De organisator van de beurs moet de toelating tijdig aanvragen bij de Federale wapendienst en hierbij een aantal praktische inlichtingen geven. Zo moet hij een beursreglement opstellen en veiligheidsvoorzieningen treffen. Hij moet de deelnemers aan de beurs op de hoogte stellen van hun plichten. Aan een beurs mag worden deelgenomen zowel door wapenhandelaars (buitenlandse wapenhandelaars moeten ook erkend zijn) als door particulieren die al dan niet het statuut van verzamelaar hebben en die occasioneel enkele wapens willen verkopen.

De aangeboden vuurwapens moeten als vrij verkrijgbaar zijn geattesteerd door de Proefbank voor vuurwapens. De deelnemers moeten voldoen aan alle verplichtingen op het vlak van de in- en uitvoer. De verkoop van de vuurwapens moet worden geregistreerd zodat kan worden nagegaan of buitenlandse kopers voldoen aan hun plichten op het vlak van in- en uitvoer.