De FOD Justitie verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken in overeenstemming met de wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op: https://justitie.belgium.be

Status

Deze website is gedeeltelijk conform. De tekortkomingen staan hieronder vermeld.

De beoordeling van de conformiteit van deze site is gebaseerd op het vereenvoudigd controleverslag van de digitale toegankelijkheid van de FOD BOSA en op een zelfevaluatie door de communicatiedienst van de FOD Justitie met behulp van de BOSA Accesibility Check.

Audit

Er is een interne toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse. Lees hier het verslag: https://reports.accessibility.belgium.be/2020/justitie.belgium.be/nl.html

Niet-toegankelijke inhoud

Deze website krijgt begin 2021 een grote update. We streven ernaar om bij die lancering zo veel mogelijk tekortkomingen op te lossen en zo de inhoud voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken. Niet alles zal evenwel onmiddellijk opgelost zijn.

Niet-toegankelijke inhoud van de huidige website

 • Niet-tekstuele content
  De meeste afbeeldingen hebben geen correct tekstalternatief. Dit geldt ook voor sommige tabellen (samenvatting, titel).
 • Ondertiteling video’s
  Niet alle onze video’s zijn ondertiteld.
 • Pdf-bestanden
  De meeste pdf-bestanden zijn niet toegankelijk. Wij streven ernaar om het aanbod van ontoegankelijke pdf-bestanden af te bouwen en te vervangen door goede pdf-bestanden (type A1A) of te zorgen voor een webversie.
  Voor sommige gearchiveerde pdf-documenten zoals brochures, activiteitenrapporten ... zou het toegankelijk maken ervan onevenredige kosten met zich meebrengen. Wil u hiervan toch een toegankelijke versie ontvangen, stuur ons dan een e-mail via access@justitie.belgium.be.
  Hetzelfde geldt voor bepaalde Word- en Excelbestanden.
 • Webformulieren
  Niet alle elementen in onze webformulieren zijn voorzien van een label. Hierdoor is het voor hulptechnologie niet altijd mogelijk om te achterhalen wat er in het veld wordt gevraagd.
 • Online toepassingen
  Onze online diensten of databases vinden hun toepassing soms in een externe tool (bv. e-deposit, staatsblad enz.). Sommige tools zijn niet toegankelijk.
 • Links
  Bepaalde links (bv. ‘lees meer’-links) zijn tekstueel niet duidelijk genoeg omschreven.
 • Iframes
  Iframes die worden gebruikt om video's en applicaties te integreren zijn niet volledig toegankelijk.

Mogelijkheden

Wilt u op deze website iets gebruiken dat niet toegankelijk is? Meld het ons via access@justitie.belgium.be. We bekijken hoe we u kunnen verder helpen en hoe we de toegankelijkheid kunnen verbeteren.

Contact

Stuur een e-mail naar access@justitie.belgium.be

Bent u niet tevreden met het antwoord dat u van ons kreeg?

Neem dan contact op met de federale ombudsman.

De federale ombudsman
Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel
contact@federaalombudsman.be

Update

Deze website krijgt begin mei 2021 een grote update. We streven ernaar om bij die lancering zo veel mogelijk tekortkomingen op te lossen en zo de inhoud voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken.

Deze verklaring is op 14/12/2020 opgesteld.
De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 14/12/2020.