Als de afstamming langs moederszijde uitzonderlijk niet vaststaat op basis van de geboorteakte, kan ze worden vastgesteld door een erkenning van het kind door de moeder.

In bepaalde gevallen, is de voorafgaande toestemming van de ouder ten aanzien van wie de afstamming reeds vaststaat en/of de voorafgaande toestemming van het kind vereist.

artikel 313 BW

artikel 329bis BW (voorwaarden)

artikelen 327 tot 327/2 BW (procedure)