Binnen het huwelijk tussen twee personen van verschillend geslacht geldt een vermoeden van vaderschap. De vader is de echtgenoot van de moeder als het kind geboren is tijdens het huwelijk of binnen 300 dagen na de ontbinding of de nietigverklaring van het huwelijk.

artikel 315 BW

Het vermoeden van vaderschap is echter niet van toepassing:

  • als het kind geboren is meer dan 300 dagen na de verdwijning van de echtgenoot;
  • als het kind geboren is meer dan 300 dagen na de feitelijke scheiding, op voorwaarde dat deze gerechtelijk of administratief is geregistreerd.

Voor meer informatie