Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die aankomen in België zijn doorgaans op zoek naar een betere toekomst. Hun migratiebewegingen en de beweegredenen voor hun migratie variëren aanzienlijk van de ene situatie tot de andere.

De meerderheid van de minderjarigen zijn jongens tussen 16 en 18 jaar oud. Zij zijn voornamelijk afkomstig uit de volgende landen: Afghanistan, Algerije, Marokko, Guinee, de DRC, India en Roemenië.

Meer dan 70% van de minderjarigen worden gemeld door de politiediensten. De anderen melden zich spontaan bij de Dienst Vreemdelingenzaken om er een asielaanvraag in te dienen.

Verscheidene scenario's zijn mogelijk:

  • een minderjarige die in België alleen achterblijft na het vertrek van de uitgeprocedeerde ouders, die hun land van herkomst waren ontvlucht wegens een oorlogssituatie of conflict,
  • een minderjarige die van zijn ouders de toelating gekregen heeft om naar Europa te reizen, op zoek naar een betere toekomst,
  • een minderjarige die het slachtoffer is van mensenhandel (seksuele, economische uitbuiting) of van mensensmokkel,
  • een minderjarige die zijn land van herkomst ontvlucht is om economische redenen, (het gaat vooral om jongens tussen 14 en 18 jaar oud, die contact onderhouden met hun familie die in het land is achtergebleven),
  • een minderjarige "op doorreis" in België, die door de Belgische overheid onderschept is terwijl hij op weg was naar Groot-Brittannië of Scandinavië,
  • een minderjarige die een in België verblijvend familielid komt vervoegen, terwijl aan de voorwaarden voor gezinshereniging niet voldaan is,
  • een minderjarige die in groep reist met leden van zijn eigen gemeenschap, zoals de Roma-gemeenschap.

Onze partner Caritas International ontwikkelde een kindvriendelijk filmpje over de rechten en het traject van NBMV in België. Klik hier voor de Engelstalige versie. De filmpjes zijn ook beschikbaar in het Arabisch, Tigrinya en Amhaars.